Erikslust förskola

Erikslust förskola finns i ljusa och luftiga lokaler mitt i Mellanhedsparken. Förskolan har plats för 61 barn fördelade i två hus med 1-3 år och 3-5 år. Varje avdelning har flera rum, vilket ger möjlighet till många olika sorters verksamhet, utforskande och skapande. Våra lärandemiljöer stimulerar och uppmuntrar barnen samt stödjer förskolans läroplan.

På Erikslust förskola ser vi leken som metod och mål. I leken får barnen möjlighet att öva många förmågor såsom fantasi, inlevelse, kommunikation, samarbete och problemlösning.

Förskolan ligger nära både strand och park och vi har en egen gård som vi använder dagligen, samt att vi har möjlighet att låna Christiana-cyklar för utflykter i närområdet.  

Vi på Erikslust förskola tycker att det är viktigt att ge tid och möjlighet till just lek. Vi har en ateljé, där barnen får möjlighet att uttrycka sig kreativt på stora ytor.

Verksamhetsutvecklingsdagar för personalen under våren 2018 är förlagda till den 12 februari och 20 april. Då är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Kristallen år 1-3 0708-52 83 17

Diamanten år 3-5 0708-52 75 09

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-05 13:43