Gläntans förskola

Gläntans förskola är en förskola helt anpassad för barn med flerfunktionsnedsättningar. På förskolan finns det i nuläget plats för 10 barn i åldrarna 1-7 år. Här arbetar kompetent och engagerad personal som gör allt för att barnen ska känna trygghet och stimulans. Vi har två förskollärare, en specialpedagog och fyra utbildade barnskötare varav två av dem även har undersköterskeutbildning.

Grunden i vårt pedagogiska arbete utgår ifrån förskolans reviderade läroplan Lpfö 98 rev. 2016. Barnens omvårdnadsbehov liksom utvecklingsbehov utifrån individuella förutsättningar blir väl tillgodosedda! En god relation och kommunikation med vårdnadshavarna samt habiliteringen är av största vikt för oss.

Förskolan finns för tillfället på Koralgatan 14, men flyttar till nyrenoverade lokaler på Annetorpsvägen/Hyllie under sensommaren 2017.

 Den 20 februari och 15 maj har förskolan verksamhetsutvecklingsdag. Dessa dagar är förskolan stängd.

Förskolans sidor

Om Gläntans förskola