Herdinnans förskola

Herdinnans förskola har två avdelningar med barn 1-4 år och en avdelning med barn 4-5 år. Det arbetar fyra förskollärare och fem barnskötare på avdelningarna och Elisabeth lagar vår goda mat.

Vi lägger stor vikt vid att känna glädje i vårt arbete eftersom vi anser att det är en förutsättning för lärandet.  Vi är ute varje dag, antingen på gården eller i närliggande områden.

Verksamhetstvecklingsdagar: 5/2 samt 16/5 2018. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss

Kvacki 0768-534303
Lillefot 0768-534297
Vasstand 0768-534302
Köket 0721-825057

Förskolans sidor

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-23 11:35