Katrinelunds förskola

Den pedagogiska grundsynen på Katrinelunds förskola är att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende kraft att utforska sin omvärld.

Utomhuspedagogiken spelar stor roll och vårt motto är: Allt man kan göra inomhus kan man också göra utomhus. På vår förskola arbetar vi för att skapa en miljö som inspirerar barnet och lockar till lek och utforskande aktiviteter. Vi fokuserar på att utmana och utveckla barnens språkliga, matematiska, motoriska & sociala/emotionella färdigheter.

Verksamhetsutvecklingsdagar under våren 2018 är 26 januari och 27 april.
Dessa dagar är förskolan stängd. Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Förskolans sidor

Om Katrinelunds förskola

Senast ändrad: 2017-12-15 10:04