Om Korrebäckens förskola

På Korrebäcken möts man av små barngrupper och personal som är engagerad, samt har stor erfarenhet och kompetens vilket ger bra förutsättningar för att möta barns olika behov. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete och förskolans inkluderande verksamhet bidrar till att skapa en förståelse för alla människors likheter och olikheter.

Vår miljö

Korrebäcken erbjuder en utemiljö som består av en atriumgård och fyra andra natursköna gårdar som lockar till lek, utforskande och lärande.

Mer om oss

Korrebäcken är en förskola med 54 platser fördelade på 5 avdelningar, varav 23 platser är avsatta för barn med funktionsnedsättningar. Verksamheten bedrivs utifrån gällande skollag och Lpfö 98/10. De individuella mål som fastställs i samråd med vårdnadshavare och habiliteringsteamens personal för barn med funktionsnedsättning, vävs in i förskolans dagliga verksamhet.