Oasens förskola

GladabarnOasen

Vi strävar efter en barnsyn där varje enskilt barn har en potential till lusten att lära och utforska. Varje barn ska kunna känna sig sedd och stimulerad i sin utveckling. Genom att barngruppen regelbundet delas i mindre grupper möjliggörs förutsättningar till dialog och samtal.

Förskolan har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

"Verksamhetsutvecklingsdagar: 2/3 samt 29/5 2018. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Dromedaren: 0768-569325
Kamelen: 0768-569283

Förskolans sidor

Om Oasens förskola

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-24 14:14