Oasens förskola

GladabarnOasen

Vi strävar efter en barnsyn där varje enskilt barn har en potential till lusten att lära och utforska. Varje barn ska kunna känna sig sedd och stimulerad i sin utveckling. Genom att barngruppen regelbundet delas i mindre grupper möjliggörs förutsättningar till dialog och samtal.

Förskolan har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

"Verksamhetsutvecklingsdagar: 2/2 samt 29/5 2018. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Dromedaren: 0768-569325
Kamelen: 0768-569283

Förskolans sidor

Om Oasens förskola

Senast ändrad: 2017-11-19 15:36