Smörblommans förskola

Smörblommans förskola ligger i markplanet i ett av bostadshusen på Hårds väg. På förskolan finns totalt 34 platser fördelade på två avdelningar, en för barn i åldrarna 1-3 år, som heter Delfinen, och en för barn i åldrarna 3-5 år, som heter Hajen.

På förskolan finns det flera olika rum med möjlighet att dela upp barnen i mindre grupper. Miljöerna är anpassade utifrån små och stora barns behov och förmågor.

I området kring förskolan finns det flera olika gårdar som inbjuder till lek. Att uppmuntra och stärka barnens inflytande är en viktig del i verksamheten och vi strävar efter att ha ett bra samarbete med dig som förälder.

Verksamhetsutvecklingsdagar: 11/9 samt 8/12, 2017. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss

Delfinen: 0766-26 45 49
Hajen: 0729-86 48 78

Förskolans sidor

Om Smörblommans förskola
Om Smörblomman PDF

Senast ändrad: 2017-06-22 10:30