OB-förskolor och nattomsorg

I Malmö stad finns sex OB-förskolor. Dessa förskolor är riktade till barn vars föräldrar arbetar obekväma arbetstider. Dessa förskolor har öppet klockan 06.00-21.00 (vid behov fram till 22.00) måndag till söndag, med undantag för Rönnens förskola som har öppet dygnet runt.

Har du behov av barnomsorg mellan klockan 06:00-22:00 ska du kryssa i detta vid anmälan. Anmälan görs via Malmö stads e-tjänst eller genom att fylla i blanketten"Anmälan till förskoleverksamhet" som du hittar på Malmö stads gemensamma blankettsida. Ditt barn är då aktuell till alla sex OB-förskolor i Malmö.

Nattomsorg

Har du behov av barnomsorg mellan klockan 22.00–06:00, så kallad nattomsorg, ansöks detta på denna blankett. Tänk på att också fylla i blanketten "Anmälan till förskoleverksamhet" som du hittar på Malmö stads gemensamma blankettsida. Ange "nattomsorg" som önskemål. I dagsläget erbjuds nattomsorg endast på Rönnens förskola. Om ditt barn redan har en förskoleplats måste ditt barn sluta där för att kunna börja i förskola med nattomsorg.

Samtliga ansökningsblanketter ska skickas till:

Förskoleförvaltningen Malmö stad 205 80 Malmö

Senast ändrad: 2017-10-26 15:04