Särskilt utformad förskoleverksamhet

För att ge Malmöborna en bred och god service finns förskolor med speciella inriktningar. Det kan handla om allt ifrån förskolor som har utökade öppettider till förskolor med olika pedagogiska inriktningar.

Om ditt barn behöver särskilt stöd går det oftast att lösa på den ordinarie förskolan. Förskolepersonal kan få rådgivning och handledning av psykolog och specialpedagog.

I Malmö stad finns förskolor med särskilt utformad förskoleverksamhet:

Språkavdelningar

I Malmö stad finns sju språkavdelningar för barn med språksvårigheter och försenat tal. Förskoleförvaltningen samarbetar med Logopedmottagningen, Region Skåne, kring dessa platser. Språkavdelningarna finns på följande förskolor:

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-10-03 09:52