Uteförskolor och förskolor med uteavdelningar

I Malmö stad finns flera förskolor som har en eller flera avdelningar där barnen är utomhus största delen av dagen.

* Förskolor markerade med asterisk avser fristående förskolor

Senast ändrad: 2017-08-28 12:34