Uteförskolor och förskolor med uteavdelningar

I Malmö stad finns flera förskolor som har en eller flera avdelningar där barnen är utomhus största delen av dagen.

* Förskolor markerade med asterisk avser fristående förskolor

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-28 12:34