Vanliga frågor och svar om avgifter

Vad kostar det att ha barn i förskola och/eller fritidshem?

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst före avdragen skatt (så kallad bruttoinkomst). I Malmö stad tillämpas maxtaxa. Maxtaxan innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll. Du betalar maxtaxa om hushållet tjänar totalt 45 390 kronor eller mer i månaden före skatt. Du betalar för max tre barn och får syskonrabatt för barn två och tre.

Hur fungerar syskonrabatten?

Syskonrabatt får du när du har två eller tre barn inom barnomsorgen samtidigt. Det yngsta barnet står alltid som första barn på räkningen och betalar ordinarie avgift. På barn två och tre får man rabatt. För fjärde barnet betalar du ingen avgift.

Varför har jag fått högsta barnomsorgsavgift?

Troligtvis har du inte lämnat in inkomstanmälan eller begärda kompletteringar. (Detta står på räkningen). Ta kontakt med debiteringen för mer information.

Min sambo är inte förälder till barnet, ska jag ändå uppge hens inkomster i inkomstanmälan?

Ja, föräldrar och sammanboende i det hushåll där barnet är folkbokfört ska registreras, oavsett familjerelationer eftersom avgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomst.

Var vänder jag mig om jag fått en felaktig faktura?

Om din faktura gäller förskoleavgiften tar du i första hand kontakt med debiteringen. Beror felet på uppsägningtider eller datum för placeringsstart kan du kontakta placeringssektionen på telefon 040‑34 44 34.

Om du har fått betala en felaktig avgift för fritidshem kontaktar du i första hand skolan ditt barn går på.

Hur gör jag om jag vill ändra räkningsmottagare?

Om du vill ändra räkningsmottagare för fakturan för förskoleavgiften kontaktar du debiteringen, 040-34 51 35. Räkningsmottagare ska alltid vara den vårdnadshavare hos vilken barnet är folkbokfört.

Vill du ändra räkningsmottagare för fakturan för fritidshemsavgiften kontaktar du skolan för att ändra uppgifterna.

Går det att få en delad räkning till två föräldrar?

För närvarande kan Malmö stad inte erbjuda delad räkning. Betalningsansvarig är den förälder som barnet är folkbokfört hos.

Varför har jag fått en inkomstanmälan?

Inkomstanmälan skickas ut minst en gång per år av debiteringen för att kunna fastställa er barnomsorgsavgift. Debiteringen kan när som helst begära in inkomstuppgifter.

Hur fyller man i en inkomstanmälan?

Instruktioner finns på blanketten inkomstanmälan för beräknande av avgift för förskola och fritidshem.

Det är viktigt att man anger sina aktuella bruttoinkomster per månad samt bifogar underlag som styrker inkomsterna. Har man studiemedel från CSN som inkomst ska kopia på utbetalningsplanen bifogas. Har man försörjningsstöd ska kopia på senaste beräkning bifogas.

Jag har rörlig inkomst som varierar från månad till månad, hur fyller jag i min inkomstanmälan?

Var vänlig vänd dig till debiteringen.

Varför olika taxor/avgifter inom barnomsorgen?

Läs mer under Avgifter för kommunal förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet – regelverk

Hur söker jag en plats eller säger upp en plats?

Det enklaste sättet att söka eller säga upp en plats i förskolan är att använda förskolans e-tjänst.

Du kan också söka och säga upp plats i förskola och fritidshem med blanketter som du hittar på Malmö stads blanketter.

Om du vill säga upp plats kan du även vända dig till förskola eller fritidshem för att få en blankett för uppsägning, blanketten fylls i och lämnas tillbaka till förskola/fritidshem. Uppsägningstiden är 2 månader.

Jag har fått en högre räkning än jag brukar få? (juni – juli)

Har ditt barn förskoleplats och är 3–6 år, betalar du en högre avgift under juni och juli månad. Anledningen till detta är att du har en rabatterad taxa under skolterminerna augusti–maj och denna rabatt gäller inte under sommaren, då man betalar efter ordinarie förskoletaxa.

Vad kostar det att ha barn i förskola när jag är föräldraledig med yngre syskon?

Fram till och med juli månad det år barnet fyller tre år betalas full avgift. Från 1 augusti det år barnet fyller tre år har man rätt till 15 timmars avgiftsfri förskola i veckan. Det gäller under terminstid (augusti–maj). Under juni och juli betalas ordinarie förskoleavgift.

Jag är föräldraledig med barn i förskola, varför får jag avgift på sommaren?

Barn till föräldralediga har rätt till allmän förskola 15 timmar i veckan från den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Du betalar då ingen avgift under läsåret, däremot betalar du full avgift under juni och juli månad.

Mitt barn har semester och är inte på förskolan/fritidshemmet ska jag ändå betala avgift?

Ja, man betalar avgift så länge barnet är inskrivet, 12 månader om året.

Mitt barn behöver inte gå på fritids alla dagar i veckan och är ledig några veckor under semestern. Måste jag ändå betala full avgift?

Ja, du betalar full avgift även om ditt barn inte är på fritidshemmet vissa dagar i veckan eller under semestern.

Fritidshemsplatsen är ett abonnemang och den avgift du betalar beräknas på 12 månader. Du ska betala avgiften även om barnet är tillfälligt frånvarande. Hur stor avgift du betalar beror på hushållets inkomst och hur många barn du har i förskola och fritidshem. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-07-12 14:21