Behöver ditt barn extra stöd i förskolan?

Anser du som vårdnadshavare att ditt barn av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förkola – kontakta förskoleförvaltningen i god tid innan plats önskas.

Det samma gäller om du som vårdnadshavare anser att ditt barn på grund av er familjesituation behöver stöd och utveckling i sin vardag i form av förskola.

Senast ändrad: 2016-04-06 16:02