Från ansökan till förskoleplats

Så här går du till väga för att få en plats för ditt barn i förskolan.

1. Du ansöker via e-tjänst eller blanketten "Ansökan till förskola/familjedaghem" som du hittar under rubriken "Förskola" på blankettsidan. Det är viktig att du gör din ansökan senast fyra månader före det datum du har behov av plats (placeringsdatum).

Du anger placeringsdatum samt önskar upp till fem olika förskolor. Du kan önska förskola fritt över hela Malmö kommun. 

Önskar du fristående förskola görs ansökan direkt till respektive fristående förskola. Du hittar dem på sidan "Förskolor A-Ö" markerade med *.

2. Det datum ansökan kommer till förskoleförvaltningen registreras som anmälningsdatum. Din ansökan registreras och du får en bekräftelse.  Fram tills att ditt barn får ett beslut om förskoleplats kan du ändra placeringsdatum och dina önskade förskolor antingen via e-tjänst eller genom att ringa 040-34 44 34.

3. När ditt önskade placeringsdatum närmar sig sammanställs de lediga platser som då finns på Malmös förskolor och fördelas bland de barn som önskar plats vid denna tidpunkt. Om möjligt tas hänsyn till önskemål om förskola i annat fall fördelas platserna så att samtliga barn erbjuds plats så nära hemmet som möjligt.

Vid nyplacering är du garanterad en plats om din ansökan skickats fyra månader i förväg. Finns det ingen ledig plats på någon av de önskade förskolorna, kommer barnet att placeras på en annan förskola som har ledig plats. Vid byte av förskola har man inget garantidatum. Väntetiden kan bli olika lång beroende på tillgång till lediga platser på de önskade förskolorna.

Ett erbjudande om plats skickas ut till dig via e-post eller brev.

Tacka ja till erbjuden förskoleplats

Via e-tjänsten

När du har fått erbjudande om plats via SMS och/eller mail/post, så ska du logga in på vår e-tjänst och följa instruktionerna för att tacka ja. Observera att samtliga vårdnadshavare måste logga in med e-legitimation och acceptera platsen.

Via post

Om samtliga vårdnadshavare inte har möjlighet att använda vår e-tjänst går det bra att skicka in blanketten Överenskommelse avseende plats i kommunal förskola/pedagogisk omsorg via post. Överenskommelsen måste vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare och vara förskoleförvaltningen tillhanda senast det svarsdatum som står i brevet. 

Skicka även in blanketten ”Inkomstanmälan” som du hittar under sidan "Förskola" på samlingssidan för blanketter.

Du tackar ja men vill stå i kö till en annan förskola

Du ska då lämna in en ny ansökan, antingen via blankett eller via e-tjänst. Du anger den/de förskolor du önskar byta till. Ditt barn är endast aktuellt för de förskolor ni har angett i ansökan. Du placeras kö utifrån det datum du gjorde din ansökan.

Tacka nej till erbjudande om förskoleplats

Om du tackar nej till erbjudande om plats så stryks barnets ansökan och du får vid behov ansöka på nytt. De fyra månaderna börjar om.

Tacka nej via e-tjänst

Om du har fått erbjudande via SMS och/eller mail, så ska du logga in på vår e-tjänst och följa instruktionerna för att tacka nej.

Tacka nej via telefon

Det går bra att ringa förskoleförvaltningen för att tacka nej till erbjuden plats.

Du hör inte alls av dig med något besked

Barnets ansökan stryks och du får vid behov ansöka på nytt. De fyra månaderna börjar då om.

Information

Individärenden gällande barn i förskoleverksamhet kan av sekretesskäl inte besvaras via mail. För frågor kring förskoleplats gällande ditt barn vänligen kontakta Placeringsenheten per telefon 040-34 44 34 telefontid måndag-fredag kl. 9-12.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-28 12:10