Förskoleenkäten

I Malmö strävar vi efter att erbjuda en så bra förskola som möjligt. Lärmiljön och personalens bemötande av vårdnadshavare och barn är viktigt. Därför genomför vi förskoleenkäten. I dessa får vårdnadshavare svara på frågor om vad de tycker om verksamheten. Svaren används sedan som underlag för att utveckla förskolorna och den pedagogiska omsorgen i Malmö.