Förskoleenkäten

I Malmö strävar vi efter att erbjuda en så bra förskola som möjligt. Lärmiljön och personalens bemötande av barn och vårdnadshavare är viktigt. Därför genomför vi förskoleenkäten. I denna får vårdnadshavare svara på frågor om vad de tycker om verksamheten. Svaren används sedan som underlag för att utveckla förskolorna och den pedagogiska omsorgen i Malmö.

Har du fått vår enkät?

Om du har fått förskoleenkäten och vill besvara den, fyll antingen i pappersenkäten och skicka den till oss eller fyll i den digitalt här.

Tänk på att du måste ha ditt unika lösenord tillgängligt för att kunna besvara enkäten på internet. 

Tidigare enkätundersökningar