Förskoleenkäten

I Malmö strävar vi efter att erbjuda en så bra förskola som möjligt. Lärmiljön och personalens bemötande av barn och vårdnadshavare är viktigt. Därför genomför vi förskoleenkäten. I denna får vårdnadshavare svara på frågor om vad de tycker om verksamheten. Svaren används sedan som underlag för att utveckla förskolorna och den pedagogiska omsorgen i Malmö.

Tidigare enkätundersökningar