Att välja skola

Genom det fria skolvalet har du som vårdnadshavare rätt att lämna in önskemål på vilken skola ditt barn ska gå. Det gäller hela grundskolan – från förskoleklass till årskurs 9.

Inför höstterminen samma år som ditt barn fyller sex år erbjuds barnet en plats i förskoleklass på en kommunal skola i närheten av bostaden, den så kallade hemskolan. Detsamma gäller för barn som ska börja i årskurs 1 och som inte redan går i förskoleklass.

Du kan när som helst ansöka om att byta skola för ditt barn. När en elev beviljats plats på en skola gäller detta beslut ända tills eleven slutar på skolan. När det är dags att byta skola, exempelvis vid stadieövergång, följer eleven i normalfallet med till den nya skolan oavsett folkbokföringsadress.

Du kan välja en annan kommunal grundskola eller fristående skola för ditt barn.

Ansökan till en fristående skola

De fristående skolorna (privata, kallas också för friskolor) kan ha egna grunder för antagning, till exempel kötid. Kontakta den skola du är intresserad av för att få veta hur det fungerar där.