Att välja skola läsåret 2017/2018

Genom det fria skolvalet har du som vårdnadshavare rätt att lämna in önskemål på vilken skola ditt barn ska gå. Det gäller hela grundskolan – från förskoleklass till årskurs 9.

Inför höstterminen samma år som ditt barn fyller sex år erbjuds barnet en plats i förskoleklass på en kommunal skola i närheten av bostaden, den så kallade hemskolan. Detsamma gäller för barn som ska börja i årskurs 1 och som inte redan går i förskoleklass.

Du kan när som helst ansöka om att byta skola för ditt barn. När en elev beviljats plats på en skola gäller detta beslut ända tills eleven slutar på skolan. När det är dags att byta skola, exempelvis vid stadieövergång, följer eleven i normalfallet med till den nya skolan oavsett folkbokföringsadress.

Du kan välja en annan kommunal grundskola eller fristående skola för ditt barn.

Eftersom nya riktlinjer för skolplacering kommer att gälla från och med läsåret 2018/2019 påverkar det rutinerna för skolbyten. Önskemål om skolbyte för höstterminen 2018 kommer att kunna göras vårterminen 2018. Mer information om hur skolbytena ska gå till publiceras i början av 2018. Läs mer om skolbyte läsåret 2018/2019.

Ansökan till en fristående skola

De fristående skolorna (privata, kallas också för friskolor) kan ha egna grunder för antagning, till exempel kötid. Kontakta den skola du är intresserad av för att få veta hur det fungerar där. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-06 09:14