Att välja skola läsåret 2018/2019

Genom det fria skolvalet har du som vårdnadshavare rätt att välja på vilken skola ditt barn ska gå. Det gäller både förskoleklass och grundskolan, årskurs 1–9. Från höstterminen 2018 är det skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. 

Skolvalet 25 januari–15 februari

I början av 2018 är det dags att välja skola för läsåret 2018/2019. Skolvalet gäller dig som har barn som ska börja i skolan för första gången – i förskoleklass eller årskurs 1.

Se filmen om hur skolvalet går till i Malmö stad

Filmen är textad på svenska och engelska.

Informationsträffar inför skolvalet

Den 6–30 november har vi informationsträffar för dig som ska göra skolvalet. Då kan du få stöd inför skolvalet, exempelvis med hur e-tjänsten fungerar.

Dagar, tider och platser för informationsträffarna

Jämför skolor

Innan du väljer skola kan du jämföra Malmös skolor på Skolverkets webbplats Välja skola.

Barn med skyddade personuppgifter eller tillfälligt personnummer

Om ditt barn har skyddade personuppgifter eller ett tillfälligt personnummer ska du inte välja skola via vår e-tjänst. Kontakta den centrala skolplaceringsenheten för information om hur du ansöker om skolplats.

Profilskolor

Vissa kommunala profilskolor har egna regler för antagning. Kontakta den skola du är intresserad av för att se hur det fungerar där. Malmö stads profilskolor är:

  • Malmö Idrottsgrundskola (årskurs 7–9)
  • Linnéskolan, fotbollsklasserna (årskurs 7–9)
  • Augustenborgsskolan, musikklasserna (årskurs 7–9)
  • Malmö International School (årskurs 0–9)
  • Dammfriskolan, spetsutbildning i matematik (årskurs 7–9)
  • Söderkullaskolan, spetsutbildning i engelska (årskurs 7–9)

Det finns också skolor som enbart är inriktade mot elever i behov av särskilt stöd.

Ansökan till en fristående skola

Vill du att ditt barn ska gå på en fristående skola, en så kallad friskola, måste du själv kontakta den skola du är intresserad av för att ansöka om plats. Friskolorna har egna regler för antagning, till exempel kötid. Kontakta skolan du är intresserad av för att få veta hur det fungerar där. 

Senast ändrad: 2017-11-21 11:11