Nyinflyttad, nyanländ eller byta skola från och med läsåret 2018/2019

Barn som flyttar till Malmö erbjuds skolplats löpande under terminen. Byte av skola under pågående termin prövas vid fasta tidpunkter.

Skolplats för nyinflyttade

Är du nyinflyttad eller ska flytta till Malmö har du möjlighet att lämna önskemål om skolplats. Alla barn ska ha möjlighet att få plats på en skola nära sitt hem, även om ingen är garanterad en plats på den närmaste skolan.

Om det inte finns plats på de skolor du önskat erbjuds ditt barn skolplacering på den närmaste kommunala skolan som har plats.

Barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 1 ska vara folkbokförda i Malmö stad för att kunna delta i skolvalet. Om du inte är folkbokförd på din nya adress måste du styrka den med ett bostadskontrakt. För att delta i skolvalet måste du ha angett din nya adress till den centrala skolplaceringsenheten senast den 9 februari 2018.

Om du flyttar inom Malmö

Om du flyttar inom Malmö har ditt barn rätt att gå kvar på sin skola. Vill du byta skola kan du ansöka om skolbyte.

Vi tar nu fram rutiner som ska gälla för barn som flyttar inom Malmö och som ska börja i förskoleklass läsåret 2018/2019. Informationen publiceras under oktober 2017.

Önskemål om skolbyte

Om du vill byta skola kan du lämna önskemål om det till den centrala skolplaceringsenheten. Önskemål om byte kommer att prövas vid fasta tidpunkter.

Skolbyte läsåret 2017/2018

Önskemål om skolbyte för läsåret 2017/2018 sker enligt de riktlinjer som gäller nu.

Skolbyte läsåret 2018/2019

Eftersom nya riktlinjer för skolplacering kommer att gälla från och med läsåret 2018/2019 påverkar det rutinerna för skolbyten. Önskemål om skolbyte för höstterminen 2018 kommer att kunna göras vårterminen 2018. Mer information om hur skolbytena ska gå till publiceras i början av 2018.

Om det finns plats på den skola du önskar placeras ditt barn där. Om det är fler sökande än det finns platser på skolan fördelar vi platserna i den här turordningen:

  1. Vårdnadshavarens önskemål
  2. Barn med skyddade personuppgifter boende i Malmö stad
  3. Syskonförtur
  4. Relativ närhet

Det finns alltså inget kösystem utan alla ansökningar prövas samtidigt utifrån riktlinjerna.

Styrk din ansökan med bostadskontrakt

Om du flyttar till eller inom Malmö och ska ansöka om skolplats måste du kunna styrka din ansökan med ett bostadskontrakt. Skicka kopia på kontraktet, elevens namn och personnummer till den centrala skolplaceringsenheten.

Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du sover flest nätter. Om vi misstänker att folkbokföringsadressen är felaktig anmäls det till Skatteverket.

Senast ändrad: 2017-11-01 15:41