Välja skola till årskurs 1

Du som är vårdnadshavare till ett barn som fyller sju år under 2018 och ska börja skolan för första gången ska välja skola till årskurs 1. Skolvalet gör du i vår e-tjänst.

Skolvalet 25 januari–15 februari 2018

Om ditt barn ska börja i årskurs 1 läsåret 2018/2019 och inte har gått i skolan tidigare ska du välja skola i Malmös stads e-tjänst. I mitten av januari får du ett brev hem med information om hur du väljer skola.

Du gör skolvalet i vår e-tjänst som är öppen 25 januari–15 februari 2018. Skolvalet omfattar endast Malmös kommunala grundskolor.

Om ditt barn redan går i förskoleklass på en skola forsätter barnet vidare till årskurs 1 på samma skola utan att du behöver göra skolvalet. 

Det är viktigt att du gör skolvalet

Det är viktigt att du gör skolvalet för att kunna påverka vilken skola ditt barn ska gå på. Vi hanterar alla aktiva val först när skolplatserna ska fördelas. Utgångspunkten är att så många som möjligt ska få plats på någon av de skolor de valt, men vi kan inte garantera att du får något av dina tre val. Se riktlinjer för skolplacering

Välj tre skolor och börja med den skola du önskar i första hand. Tänk på att du måste välja tre skolor – annars gäller inte din ansökan.

Om du inte väljer skola placerar vi ditt barn plats på en av Malmös kommunala skolor som har lediga platser. 

Informationsträffar inför skolvalet

Den 6–30 november har vi informationsträffar för dig som ska göra skolvalet. Då kan du få stöd inför skolvalet, exempelvis med hur e-tjänsten fungerar.

Dagar, tider och platser för informationsträffarna

Information om skolvalet på olika språk

Informationen om skolvalet finns på engelska, arabiska, persiska, pashto, somaliska, tigrinja, romani chib, polska och albanska. "Choosing a school in 2018" in different languages.

Riktlinjer för skolplacering i årskurs 1

Barn som går i förskoleklass på en skola som har undervisning i årskurs 1 har rätt att gå kvar så länge barnet är folkbokfört i Malmö. Det kan betyda att vissa skolor inte har några platser kvar för årskurs 1 och därför inte ingår i skolvalet. I e-tjänsten kommer du bara att kunna välja bland skolor med lediga platser.

Utgångspunkten är att så många som möjligt ska få plats på någon av de skolor de valt, men vi kan inte garantera att du får något av dina tre val. Om det är fler sökande än det finns platser på skolan fördelar vi platserna i den här turordningen:

  1. Vårdnadshavarens önskemål
  2. Barn med skyddade personuppgifter
  3. Syskonförtur
  4. Relativ närhet till valda skolor
  5. Relativ närhet för barn som inte kan få plats på vald skola och barn vars vårdnadshavare inte gjort skolvalet
  6. Barn som inte bor i Malmö stad

Alla barn ska ha möjlighet att få plats på en skola nära sitt hem, även om ingen är garanterad en plats på den närmaste skolan.

Fritidshem

Om du vill att ditt barn ska gå på fritidshem skickar du in en ansökan till skolan där ditt barn har fått en plats. Ansökningsblanketten får du från skolan. Du kan också hämta den på Tjänster & blanketter under rubriken Grundskola.

Läs om fritidshem

Modersmålsundervisning

Elever med annat modersmål än svenska ska ha möjlighet att bli bättre på både det svenska språket och sitt modersmål. Om barnet talar föräldrarnas modersmål hemma varje dag och har grundläggande kunskaper i språket försöker Malmö stad erbjuda modersmålsundervisning. 

Modersmålsundervisningen är frivillig. Om du vill att ditt barn ska få
modersmålsundervisning ska du vända dig till skolan ditt barn har fått plats på. Ansökningsblanketten får du från skolan.

Läs mer om modersmålsundervisningen

Beslut om skolplacering

I slutet av april kan du se i e-tjänsten vilken skola ditt barn fått plats på. Har du angett din e-postadress i e-tjänsten får du beslutet via mejl. Annars skickar vi det med brev.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om att byta skola.

Senast ändrad: 2017-11-13 16:29