Välja skola till förskoleklass

Inför höstterminen det år då ditt barn fyller 6 år ska du välja skola till förskoleklass. Förskoleklassen är obligatorisk och det är skolplikt. Skolvalet gör du i vår e-tjänst.

Skolvalet är nu avslutat. Det är inte längre möjligt att välja skola.

 

Beslut om skolplacering skickas ut i april, både till dig som deltagit i skolvalet och till dig som inte gjort det.

Skolvalet 25 januari–15 februari 2018

Om ditt barn ska börja förskoleklass läsåret 2018/2019 ska du välja skola i Malmös stads e-tjänst. I mitten av januari får du ett brev hem med information om hur du väljer skola. Broschyren "Att välja skola 2018"

Du gör skolvalet i vår e-tjänst som är öppen 25 januari–15 februari 2018. Skolvalet omfattar endast Malmös kommunala grundskolor. 

Det är viktigt att du gör skolvalet

Det är viktigt att du gör skolvalet för att kunna påverka vilken skola ditt barn ska gå på. Vi hanterar alla aktiva val först när skolplatserna ska fördelas. Utgångspunkten är att så många som möjligt ska få plats på någon av de skolor de valt, men vi kan inte garantera att du får något av dina tre val. Se riktlinjer för skolplacering

Välj tre skolor och börja med den skola du önskar i första hand. Tänk på att du måste välja tre skolor – annars gäller inte din ansökan.

Om du inte väljer skola placerar vi ditt barn på en av Malmös kommunala skolor som har lediga platser. 

Information om skolvalet på olika språk

Besök oss på Rönnblomsgatan 6 A och få stöd på olika språk. Här finns språk, dagar och tider.

Informationen om skolvalet finns på engelska, arabiska, persiska, pashto, somaliska, tigrinja, romani chib, polska och albanska. "Choosing a school in 2018" in different languages.

Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass

Utgångspunkten är att så många som möjligt ska få plats på någon av de skolor de valt, men vi kan inte garantera att du får något av dina tre val. Om det är fler sökande än det finns platser på skolan fördelar vi platserna i den här turordningen:

  1. Vårdnadshavarens önskemål
  2. Barn med skyddade personuppgifter
  3. Syskonförtur
  4. Relativ närhet till valda skolor
  5. Relativ närhet för barn som inte kan få plats på vald skola
  6. Relativ närhet för dem som inte gjort skolvalet
  7. Barn som inte bor i Malmö stad

Alla barn ska ha möjlighet att få plats på en skola nära sitt hem, även om ingen är garanterad en plats på den närmaste skolan.

Vi mäter relativ närhet från ditt barns folkbokföringsadress. Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du sover flest nätter. Om vi misstänker att folkbokföringsadressen är felaktig anmäls det till Skatteverket.

Fritidshem

Om du vill att ditt barn ska gå på fritidshem skickar du in en ansökan till skolan där ditt barn har fått en plats. Ansökningsblanketten får du från skolan. Du kan också hämta den på Tjänster & blanketter under rubriken Grundskola.

Läs om fritidshem

Modersmålsundervisning

Elever med annat modersmål än svenska ska ha möjlighet att bli bättre på både det svenska språket och sitt modersmål. I förskoleklass är modersmålsundervisning ingen rättighet, men om barnet talar föräldrarnas modersmål hemma varje dag och har grundläggande kunskaper i språket försöker Malmö stad erbjuda modersmålsundervisning. 

Modersmålsundervisningen är frivillig. Om du vill att ditt barn ska få
modersmålsundervisning ska du vända dig till skolan ditt barn har fått plats på. Ansökningsblanketten får du från skolan.

Läs mer om modersmålsundervisningen

Tidigare start i förskoleklass

Det finns möjlighet att börja förskoleklass en termin tidigare, alltså i januari det år barnet fyller sex år. Om du vill att ditt barn ska börja förskoleklass en termin tidigare ansöker du om detta under hösten 2018. 

Beslut om skolplacering

I slutet av april kan du se i e-tjänsten vilken skola ditt barn fått plats på. Har du angett din e-postadress i e-tjänsten får du beslutet via mejl. Annars skickar vi det med brev.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om att byta skola.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-16 16:15