Choosing a school – information in different languages

All children born in 2012 shall attend preschool class to begin in August 2018. From autumn term 2018, preschool class is obligatory and constitutes compulsory schooling from the age of six. All children born in 2011, not already attending preschool class, have to start compulsory school in 2018. As a guardian you register your child’s school choice between 25 January and 15 February.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-23 12:52