Besök oss och få stöd på olika språk

Under skolvalet 25 januari–15 februari kan du besöka den centrala skolplaceringsenheten på Rönnblomsgatan 6 A för att få stöd med att göra skolvalet. Vissa dagar och tider finns stöd på olika språk.

Arabiska

Onsdag 31/1 kl 10.00–12.00
Fredag 2/2 kl 13.00–15.00
Fredag 9/2 kl 13.00–15.00
Torsdag 15/2 kl 10.00–12.00

Turkiska

Måndag 29/1 kl 9.00–12.00
Måndag 5/2 kl 9.00–12.00
Måndag 12/2 kl 9.00–12.00

Makedonska m fl språk på Balkan

Tisdag 30/1 kl 13.00–15.00
Tisdag 6/2 kl 13.00–15.00

Bosniska, kroatiska, serbiska

Fredag 26/1 kl 10.00–12.00
Fredag 2/2 kl 10.00–12.00
Fredag 9/2 kl 9.00–12.00

Albanska, bosniska

Fredag 2/2 kl 9.30–12.00
Onsdag 7/2 kl 9.00–12.00

Tigrinja, ahmariska (Etiopien)

Torsdag 1/2 kl 12.00–14.30
Torsdag 8/2 kl 12.00–14.30
Onsdag 14/2 13.00–16.00

Bemba (Zambia), tillgänglig på telefon

Fredag 26/1 kl 9.00–12.00
Fredag 9/2 kl 9.00–12.00

Pashto, dari, persiska

Torsdag 1/2 kl 10.00–12.00
Torsdag 8/2 kl 10.00–12.00
Torsdag 15/2 kl 10.00–12.00

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-02 16:18