Förskoleklass

Inför höstterminen det år då ditt barn fyller 6 år får du en inbjudan att välja skola om du vill att ditt barn ska börja i förskoleklass. Barn kan i vissa fall börja tidigare till exempel på vårterminen. Om du önskar att ditt barn börjar förskoleklass i januari, kontakta förskolan/skolan senast den 30 september året innan.

Förskoleklassen är inte obligatorisk, men de flesta föräldrar väljer att låta sina barn gå detta extra år som fungerar som en brygga mellan förskolan och den obligatoriska skolan.

Förskoleklassen omfattar minst tre timmar per dag och är avgiftsfri. För föräldrar som har omsorgsbehov för sina barn på eftermiddagen erbjuds plats på fritidshem.

Förskoleklass i kommunal skola

Inbjudan till skolvalet kommer i januari 2018.

Förskoleklass i fristående skola

Det finns även förskoleklasser som bedrivs i enskild regi i anslutning till fristående skolor.

Senast ändrad: 2017-09-18 10:33