Förskoleklass

Inför höstterminen det år då ditt barn fyller sex år får du en inbjudan att välja skola till förskoleklass. Från hösten 2018 är det skolplikt från och med det år barnet fyller sex år.

Förskoleklassen är obligatorisk och fungerar som en brygga mellan förskolan och grundskolan.

Förskoleklassen omfattar minst tre timmar per dag och är avgiftsfri. För föräldrar som har omsorgsbehov för sina barn på eftermiddagen erbjuds plats på fritidshem.

Tidigare start i förskoleklass

Det finns möjlighet att börja förskoleklass en termin tidigare, alltså i januari det år barnet fyller sex år. Om du vill att ditt barn ska börja förskoleklass en termin tidigare ansöker du om detta under hösten året innan.

Förskoleklass i kommunal skola

Inbjudan till skolvalet kommer i januari 2018.

Förskoleklass i fristående skola

Det finns även förskoleklasser som bedrivs i enskild regi i anslutning till fristående skolor.

Senast ändrad: 2017-11-21 11:39