Grundsärskolans resursteam

Grundsärskolans resursteam är ett kommunövergripande team för grundsärskolan i Malmö stad. Hit kan man vända sig med alla typer av frågor kring grundsärskolan.

Grundsärskolans resursteam

  • fattar beslut om mottagande i grundsärskolan
  • följer upp mottagna elever
  • erbjuder konsultation och handledning till kollegor och personal inom grundsärskolan
  • samordnar fortbildning och kompetensutveckling till personal
  • samordnar skolskjuts för elever i grundsärskolan

Senast ändrad: 2016-09-06 07:30