Ängslättskolan

Ängslättskolan

Ängslättskolans vision är att vara en hälsofrämjande skola. Här finns cirka 550 elever från förskoleklass till och med årskurs 6 samt fritidshem.

Ängslättskolans grundsärskola har elever från årskurs 1-6. Grundsärskolan, som är indelad i grundsärskola mot ämnen samt grundsärskola mot ämnesområde har lokalerna integrerade med grundskolan.

Tillfällig flytt när ventilationen på skolan byts ut

För att förbättra elevernas och personalens arbetsmiljö ska skolans nuvarande ventilationssystem ersättas med en modern ventilationsanläggning. Det kommer att innebära att vissa klasser (elever och personal) tillfälligt får flytta till en annan skola. Här kan du se när det är dags för vår skola. Tidsplanen är preliminär och kan ändras.
Tidsplan och information om arbetet med ventilationen på Malmös grundskolor
Tjänsteskrivelsen i grundskolenämnden 22 november 2016

Besök gärna vår pedagogiska webbplats angslatt.skola.malmo.se Här hittar ni information och kan även anmäla vistelse på våra fritidshem under loven.

Snabbval

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-09 08:24