Annebergsskolan

Skolbyggnad och barn

Annebergsskolan är en grundskola med 242 elever i årskurserna F–6  och tre fritidshemsavdelningar. Det är en liten gemytlig skola som ligger i området Borgmästargården. Skolan är centralt belägen med närheten till Pildammsparken, centrum och Stadionområdet.

Pedagogerna på skolan arbetar i arbetslag. Vi har två arbetslag på grundskolan, ett som arbetar med de yngsta eleverna F-2 och ett som arbetar med de äldre eleverna i årskurserna 3–6. Fritidshemmet är integrerat i skolan.

Eleverna är indelade i klasser efter ålder och varje klass har en mentor som är ansvarig för kontakten med hemmet och utformningen av individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. 

Snabbval

Senast ändrad: 2017-06-20 17:37