Bäckagårdsskolan

Bäckagårdsskolan

Bäckagårdsskolans skolgård. Foto: Bäckagårdsskolan

Välkommen till Bäckagårdsskolan – en skola med hälsofrämjande profil. Bäckagårdsskolan är en kommunal grundskola och här går cirka 650 elever i årskurs F–9. Intill skolan ligger Bäckagårds sporthall.

Bäckagårdsskolan ligger i östra Malmö intill grönområdena Gyllins trädgård och Husie mosse. Den omgivande naturen och skolans lokaler erbjuder en kreativ och hälsosam inlärningsmiljö. Skolan har en hälsofrämjande profil och arbetar aktivt med elevdemokrati- och medinflytandefrågor. Läs mer om skolan här.

Snabbval

Frånvaroanmälan
Läsår och lov 
Scheman
Söka ledighet
Skolmaten
Om Bäckagårdsskolan
Kontakt med skolans personal
Bäckagårdsskolans pedagogiska webbplats
Likabehandlingsplan 2016-2017

Om du har frågor eller synpunkter om skolan så hör av dig till oss. Du kan även lämna synpunkter och klagomål här.

Nyheter

Tyvärr har vi inte alla uppgifter i skola 24 än vilket innebär att det inte går att sjukanmäla enligt rutin.

Ring till skolans expedition 040 34 78 40 så tar vi emot sjukanmälan där eller via SMS till 0705 34 78 12

Det går också bra att maila till

marie-louise.wahlberg@malmo.se

 Välkommen tillbaka i höst efter sommarlovet!

Höstterminen 2017 börjar onsdagen den 16 augusti .

År börjar 1-9 kl. 8.10 med samling på skolgården där mentorerna tar emot. Förskoleklasserna samlas kl 9.00.

Första skoldagen är en vanlig skoldag och skolmat serveras.

Skolskjutsen går efter gamla turlistan tillsvidare. Ansökan om skolskjuts för år 1-9 måste göras varje läsår. Lämnas in i samband med skolstart om det ej är gjort tidigare.

Vi inleder läsåret med vår traditionella ”startvecka” som i år är tre dagar då vi bland annat arbetar med elevernas IUP, hälsofrämjande aktiviteter, värdegrunden och skolans regler.

Startveckans tider för eleverna:

Åk F-5, kl 8.10 – 13.30
Åk 6-9, kl 8.10 – 14.30

Ordinarie schema delas ut under denna veckan och startar måndagen den 21 augusti.


Klassmöten för vårdnadshavare/föräldramöten kommer att hållas i början av höstterminen

Under v 34 har förskoleklasserna möte tisdagen den 22/8 och klass 6 A och 6B onsdagen den 23/8

Inbjudan till dessa möten samt övriga klassers möten delas ut i samband med skolstart. 

Information kring Bäckagårdsskolans organisation

Här finner ni en översiktsbild på skolans organisationen

Information till vårdnadshavare om förändring i ledningen 2017-04-18

Ledningsansvaret för personal och elever är uppdelat enligt följande:

Jenny Bergwall, rektor med övergripande ansvar.

Anders Laurell, biträdande rektor, närmaste arbetsledare för år 3-5 och fritidshem.

Åsa Hallberg, biträdande rektor, närmaste arbetsledare för  år F-2 och fritidshem

Ulf Andersson, biträdande rektor närmast arbetsledare för skola år 6-9

Kontakta alltid i första hand ditt barns mentor eller den pedagog din frågan gäller. Skulle det vara något som ni inte löser i det samtalet är ni naturligtvis välkomna att kontakta biträdande rektor för respektive verksamhet.

Under rubriken Kontakta oss finner du kontaktuppgifter till all personal på skolan.

Skolskjutsens hemturer från Bäckagårdsskolan
2017-18

Skolskjutsen hämtar elever (med beviljad ansökan om skolskjuts) för hemtur följande tider: 14:15, 14:45 och 15:15.