Bäckagårdsskolan

Bäckagårdsskolan

Bäckagårdsskolans skolgård. Foto: Bäckagårdsskolan

Välkommen till Bäckagårdsskolan – en skola med hälsofrämjande profil. Bäckagårdsskolan är en kommunal grundskola och här går cirka 650 elever i årskurs F–9. Intill skolan ligger Bäckagårds sporthall.

Bäckagårdsskolan ligger i östra Malmö intill grönområdena Gyllins trädgård och Husie mosse. Den omgivande naturen och skolans lokaler erbjuder en kreativ och hälsosam inlärningsmiljö. Skolan har en hälsofrämjande profil och arbetar aktivt med elevdemokrati- och medinflytandefrågor. Läs mer om skolan här.

Snabbval

Frånvaroanmälan
Läsår och lov 
Scheman
Söka ledighet
Skolmaten
Om Bäckagårdsskolan
Kontakt med skolans personal
Bäckagårdsskolans pedagogiska webbplats
Likabehandlingsplan 2016-2017

Om du har frågor eller synpunkter om skolan så hör av dig till oss. Du kan även lämna synpunkter och klagomål här.

Nyheter

Välkommen till en temakväll om ”Sociala medier och våra barn” den 20 april kl 18.00

I samarbete med Bäckagårdsskolans Forum för samverkan bjuder vi in till en föreläsning och workshop kring Fenomenet sociala medier, vad är det? Hur kan jag som förälder tänka och agera? Hänger livet på och utanför nätet ihop? Inbjudan till Sociala medier och våra barn

Information kring Bäckagårdsskolans organisation

Här finner ni en översiktsbild på skolans organisationen

Information till vårdnadshavare om förändring i ledningen 2017-04-18

Ledningsansvaret för personal och elever är uppdelat enligt följande:

Jenny Bergwall, rektor med övergripande ansvar.

Anders Laurell, biträdande rektor, närmaste arbetsledare för år 3-5 och fritidshem.

Åsa Hallberg, biträdande rektor, närmaste arbetsledare för  år F-2 och fritidshem

Ulf Andersson, biträdande rektor närmast arbetsledare för skola år 6-9

Kontakta alltid i första hand ditt barns mentor eller den pedagog din frågan gäller. Skulle det vara något som ni inte löser i det samtalet är ni naturligtvis välkomna att kontakta biträdande rektor för respektive verksamhet.

Skolskjutsens hemturer från Bäckagårdsskolan
2016-08-17

Skolskjutsen hämtar elever (med beviljad ansökan om skolskjuts) för hemtur följande tider: 14:15, 14:45 och 15:15.