Gyllins 2

Hösten 2019 ska en ny skola, som just nu går under arbetsnamnet Gyllins 2, stå klar. Den byggs intill den forna handelsträdgården Gyllins trädgård i östra Malmö.

För närvarande finns Gyllins 2 på Bäckagårdsskolan, Klågerupsvägen 342. Sedan hösten 2015 har Gyllins 2 tagit emot elever och i dag finns elever i förskoleklass och årskurs 1. Till läsåret 2017/2018 kommer ytterligare en klass att starta.

Den nya skolan ska bli en F−9-skola för totalt 650 elever. Skolan kommer att ha två klasser från förskoleklass till årskurs 6 och fyra klasser från årskurs 7 till årskurs 9. Elever från Risebergaskolan ska efter årskurs 6 fortsätta gå i årskurs 7 på Gyllins 2.

Gyllins 2 beräknas vara klar höstterminsstarten 2019.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-04-11 17:02