Gyllins 2

Hösten 2019 ska en ny skola, som just nu går under arbetsnamnet Gyllins 2, stå klar. Den byggs intill den forna handelsträdgården Gyllins trädgård i östra Malmö.

För närvarande finns Gyllins 2 på Bäckagårdsskolan, Klågerupsvägen 342. Sedan hösten 2015 har Gyllins 2 tagit emot elever och i dag finns elever i förskoleklass och årskurs 1. Till läsåret 2017/2018 kommer ytterligare en klass att starta.

Den nya skolan ska bli en F−9-skola för totalt 650 elever. Skolan kommer att ha två klasser från förskoleklass till årskurs 6 och fyra klasser från årskurs 7 till årskurs 9. Elever från Risebergaskolan ska efter årskurs 6 fortsätta gå i årskurs 7 på Gyllins 2.

Gyllins 2 beräknas vara klar höstterminsstarten 2019.

Senast ändrad: 2017-04-11 17:02