Bulltoftaskolan

Välkommen till Bulltoftaskola

På Bulltoftaskolan finns cirka 285 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Vi har två fritidshemsavdelningar som samverkar med förskoleklass och skola.

Information om förslag till omorganisation i grundskolenämnden 13 december 2017

Brev till vårdnadshavare

Tillfällig flytt när ventilationen på skolan byts ut

För att förbättra elevernas och personalens arbetsmiljö ska skolans nuvarande ventilationssystem ersättas med en modern ventilationsanläggning. Det kommer att innebära att vissa klasser (elever och personal) tillfälligt får flytta till en annan skola. Här kan du se när det är dags för vår skola. Tidsplanen är preliminär och kan ändras.
Tidsplan och information om arbetet med ventilationen på Malmös grundskolor

Tjänsteskrivelsen i grundskolenämnden 22 november 2016

Åtgärder för bättre inomhusluft på Bulltoftaskolan

Under 2013 och 2014 genomfördes obligatorisk kontroll av ventilationssystemet i Bulltoftaskolans lokaler för att se om det fungerar och uppfyller de krav som finns. Resultatet visar förhöjda halter av koldioxid. Skolan har nu genomfört tillfälliga åtgärder för att förbättra inomhusluften.
2015-10-19: Nya åtgärder för bättre inomhusluft
2015-05-29: Åtgärder för bättre inomhusluft på Bulltoftaskolan
2015-02-18: Grundskoleförvaltningen överklagar miljöförvaltningens föreläggande

Snabbval

Senast ändrad: 2017-12-03 17:47