Dammfriskolan

Dammfriskolan är en F–9-skola med cirka 700 elever i åldrarna 6–16 år. Elever och lärare är organiserade i arbetslag där varje arbetslag består av 4–8 lärare och 60–80 elever.

På gång på Dammfriskolan

En skapande skola                                                                                      Information om renovering våren 2017                                     Ämnesövergipande undervisning genom serier.
Spetsutbildning i matematik.                                                                       Elever vann pris på filmfestival    

Spetsutbildning i matematik

Höstterminen 2014 startade en riksrekryterande spetsutbildning i ämnet matematik på Dammfriskolan i Malmö. Utbildningen är beviljad av Skolverket och sker i samarbete med Malmö Borgarskola. Utbildningen är unik i sitt slag och finns endast på ett fåtal platser i Sverige.

Information om antagningsprovet inför läsåret 2016/17 kommer att finnas här inom kort.
Anmälningsblankett till antagningsprovet.
Information till vårdnadshavare för elever i årskurs 6
Välkommen till Dammfriskolans matematiktävling 11 februari 2017

Snabbval

Anmäl frånvaro
Läsår och lov
Scheman
Söka ledighet
Skolmaten
Om Dammfriskolan                                                                                                Dammfriskolans pedagogiska webbplats
Lämna synpunkter och klagomål