Dammfriskolan

Dammfriskolan har cirka 680 elever i åldrarna 6–16 år. Elever och lärare är organiserade i arbetslag där varje arbetslag består av 4–8 lärare och 60–80 elever.

På gång på Dammfriskolan

En skapande skola                                                                                      Information om renovering våren 2017                                     Ämnesövergipande undervisning genom serier.
Spetsutbildning i matematik.                                                                                 

Information angående förberedelseklasser på Dammfriskolan

För att avlasta Mottagningsskolan Mosaik, har Dammfriskolan fått i uppgift av grundskoleförvaltningen att ta emot ca 60 nyanlända elever under läsåret 2016-2017. Eleverna tillhör främst årskurs 9.

Med vänliga hälsningar

Jörgen Håkansson
rektor

Text

Spetsutbildning i matematik

Höstterminen 2014 startade en riksrekryterande spetsutbildning i ämnet matematik på Dammfriskolan i Malmö. Utbildningen är beviljad av Skolverket och sker i samarbete med Malmö Borgarskola. Utbildningen är unik i sitt slag och finns endast på ett fåtal platser i Sverige.

Information om antagningsprovet inför läsåret 2016/17 kommer att finnas här inom kort.
Anmälningsblankett till antagningsprovet.

Information till vårdnadshavare för elever i årskurs 6

Välkommen till Dammfriskolans matematiktävling 11 februari 2017

Snabbval

Om Dammfriskolan                                                                                                Dammfriskolans pedagogiska webbplats
Läsår och lov
Anmäl frånvaro
Söka ledighet
Skolmat
Scheman
Lämna synpunkter och klagomål