Fridhemsskolan

Fridhemsskolan är belägen i de vackra omgivningarna där grönskan möter havet. Skolan har 410 elever från förskoleklass till årskurs 6. All personal på Fridhemsskolan arbetar tillsammans för trygghet, trivsel och hög måluppfyllelse.

Vi arbetar för en skola där kunskap sätts i centrum och eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som är fastställda i läroplan och styrdokument. Skolan är en öppen skola, där föräldrarna ses som en viktig resurs och givetvis alltid är välkomna.

Information om åtgärder på grund av dålig lukt på skolan

Brev till vårdnadshavare

Information om den tillfälliga flytten till Hyllievångsskolan Vt-18/Ht-18.

Läs mer

Information till blivande förskoleklassföräldrar 2017/2018

Läs mer

Senast ändrad: 2017-12-03 17:51