Fridhemsskolan

Fridhemsskolan är belägen i de vackra omgivningarna där grönskan möter havet. Skolan har 410 elever från förskoleklass till årskurs 6. All personal på Fridhemsskolan arbetar tillsammans för trygghet, trivsel och hög måluppfyllelse.

Vi arbetar för en skola där kunskap sätts i centrum och eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som är fastställda i läroplan och styrdokument. Skolan är en öppen skola, där föräldrarna ses som en viktig resurs och givetvis alltid är välkomna.

Återflytten till Fridhemsskolan försenas

Brev till vårdnadshavare 2018-01-26

Information om åtgärder på grund av dålig lukt på skolan

Brev till vårdnadshavare

Information om den tillfälliga flytten till Hyllievångsskolan Vt-18/Ht-18.

Läs mer

Information till blivande förskoleklassföräldrar 2017/2018

Läs mer

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-26 16:23