Studie- och yrkesvägledning

Vägledning handlar om att stödja eleverna i att utforska, identifiera och formulera sina intressen och möjligheter och därigenom komma fram till individuella och välgrundade val gällande studie- och yrkesvägar. Studie- och yrkesvägledaren har utbildning och specialistkunskaper inom området.

Val av modernt språk i grundskolan får konsekvenser

Från och med antagningen till läsåret 2014/15 kommer den som läst ett modernt språk som språkval att kunna tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet för de 16 bästa betygen vid ansökan till gymnasieskolan. Det maximala meritvärdet kommer då att vara 340 poäng.
 
Elev som fortsätter läsa sitt moderna språk i gymnasieskolan får vid ansökan till högskolan extra poäng att lägga till sitt betyg, så kallade meritpoäng.  

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-09-11 09:12