Holmaskolan

Holmaskolan är den lilla, trygga, skolan mitt i "byn". Här finns ca 320 elever från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna fortsätter därefter till högstadiet på Kroksbäcksskolan.

För att få veta mer om vad som händer på Holmaskolan – läs skolans blogg.

Många av Holmaskolans elever är med i El Sistema genom Malmö Kulturskola. Eleverna spelar och sjunger tillsammans flera dagar i veckan. Undervisning sker på skolan direkt efter skoltid.

Läs mer om El Sistema.

Snabbval

Senast ändrad: 2017-12-03 17:55