Karl Johansskolan

Karl Johanskolan

Karl Johanskolan är en F–3-skola med cirka 200 elever. Fritidshemmet är integrerat med skolan.

På Karl Johansskolan finns förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Tillfällig flytt när ventilationen på skolan byts ut

För att förbättra elevernas och personalens arbetsmiljö ska Karl Johansskolans nuvarande ventilationssystem ersättas med en modern ventilationsanläggning. Läs mer

Senast ändrad: 2017-12-03 18:00