Kirsebergsskolan

Kirsebergsskolan

Kirsebergsskolan är en F–9-skola, vilket innebär att det på skolan finns förskoleklass, skolår 1–9 och fritidshem.

>Besök gärna Kirsebergsskolans pedagogiska webbplats

Aktuell information

Information till vårdnadshavare angående händelse på skolan

5 december 2017
Idag blev en elev i åk 9 träffad på ryggen av något som kan vara en luftpistol. Skolan agerade direkt enligt våra rutiner och tog in alla eleverna i skolbyggnaden. Händelsen är polisanmäld. Som en extra försiktighetsåtgärd har vi uppmanat eleverna i åk 7–9 att gå hem tillsammans vid skoldagens slut. Vi har också kontaktat vårdnadshavarna för elever i åk F–6. Imorgon fortsätter skoldagen precis som vanligt såvida vi inte får någon annan rekommendation från polisen.

Information om förslag till omorganisation i grundskolenämnden 13 december 2017

Brev till vårdnadshavare
Brev till vårdnadshavare (arabiska)
Inbjudan till föräldramöte 4 december kl 18
Inbjudan till föräldramöte 4 december kl 18 (arabiska)

Händer på skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Kirsebergsskolan
Välkommen till läsåret 17/18 på Kirsebergsskolan
Ny rektor
Vårkänslor på Kirsebergsskolans vårfest!
Öppen scen 2017
Tidskapsel ska skvallra för framtiden

FN-dagen 2016
Väggmålningar och värdegrundsarbete på Kirsebergsskolan

Snabbval

Senast ändrad: 2017-12-05 14:23