Kulladalsskolans fritidshem

Vår målsättning är att varje barn ska trivas och ha möjlighet att utvecklas utifrån sina intressen och behov.

Lekande barn

Fritidshemmet finns integrerat i skolans lokaler. Pedagogerna som arbetar i fritidshemmet ingår också i grundskolans arbetslag, vilket möjliggör helhetssyn på elevernas hela dag. Av Kulladalsskolans elever är omkring 270 inskrivna på Fritidshemmet. Fritidshemmet består av fyra avdelningar, fördelade på Röd och Blå våning. Under eftermiddagstid disponeras de flesta av skolans lokaler, Kulladals idrottshall samt utemiljö på skolgård och i närområdet.
Verksamheten utgår från elevgruppernas behov och intressen samt personalens kompetens. Pedagogerna utvecklar ständigt olika former för elevernas delaktighet och inflytande. Målsättningen är att varje barn ska trivas och samtidigt utvecklas i en stimulerande och lärorik miljö med engagerade vuxna. Fritidshemmets verksamhet är varierande och lustfylld, vilket gör att verksamheten även tilltalar de äldre eleverna.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-08-19 14:26