Lindängeskolan

Foto: Lindängeskolan

Lindängeskolan är en F–9-skola med cirka 450 elever, varav cirka 60 elever tillhör grundsärskolan. Många av våra elever har sitt ursprung i andra länder och vårt arbetssätt präglas av öppenhet för deras olika kulturer.

Vill du veta mer om det pedagogiska arbetet på skolan är du välkommen att besöka vår pedagogiska webbplats.

Snabbval

Senast ändrad: 2017-12-03 18:07