Möllevångsskolan

Möllevångsskolan

Foto: Ulla Alderin

Möllevångsskolan är en F–9-skola med cirka 470 elever. Vår vision och strävan är att våra elever ska bli vinnare i det framtida samhället utifrån sina individuella förutsättningar. 

För att detta ska bli möjligt krävs att eleverna känner sig trygga och får gedigna kunskaper inom skolans olika ämnesområden. För att följa elevernas kunskapsutveckling genomförs regelbunden uppföljning av resultaten på individ och gruppnivå.

Vår biträdande rektor på F-3,Susanne Strand, har fått en tjänst som rektor på en skola i Lund. Medan vi väntar på hennes ersättare, Alma Fetahovic från Stenkulasskolan, vikarierar Kristina Bång som biträdande rektor för F-3.

För aktuell information och pedagogiska inblickar i skolans vardag, besök
Möllevångsskolans pedagogiska webbplats 

Snabbval

Senast ändrad: 2017-09-17 16:44