Mottagningsskolan Mosaik

Elever på Mottagningsskolan Mosaik

Mottagningsskolan Mosaik är en skola för nyanlända elever i årskurs 7–8. Här går 110 elever från 20 olika länder. Vi är den första skolan som nyanlända barn möter när de kommer till Malmö. Vårt mål är att skapa en likvärdig utbildning för nyanlända elever i Malmö stad. Med start vårterminen 2016 ingår det även i skolans uppdrag att kartlägga nyanlända elever i årskurs 4–6.

Mottagningsskolan Mosaik är en del av Språkcentralen, så också Modermålsenheten och ni hittar oss på Rönnen. Mottagningsskolan Mosaik med Inskrivningsenheten hittar du på våning 1 och Språkcentralen finns på våning 2.

På Mottagningsskolan Mosaik läser alla elever samtliga skolämnen. Elevernas tidigare kunskaper kartläggs och efter en tid på skolan går eleverna vidare till andra grundskolor i Malmö.

Vi förbereder eleverna inför fortsatta studier på en annan grundskola eller gymnasium i Malmö. En central del i detta arbete är språkutveckling. Målet är att våra nyanlända elever så snabbt som möjligt ska lära sig det svenska språket och utvecklas i alla skolämnen.

I sociala medier

Mosaikskolan är även aktiv i sociala medier på olika sätt. ​

Mottagningsskolan Mosaik på Facebook
På Twitter @Mosaikskolan
Vi finns också på YouTube

Snabbval

Frånvaroanmälan
Läsår och lov
Scheman
Söka ledighet
Skolmaten
Om Mottagningsskolan Mosaik
Inskrivning av nyanlända barn
Lämna synpunkter och klagomål

Aktuellt

 • 2016-06-20

  Titta och Lyssna

  Terminen är slut! Låtarna är inspelade och videofilmerna klippta.
 • 2016-05-19

  Att uttrycka sig....

  PREST är viktigt! Att få möjlighet att uttrycka sig med hjälp av bild, form, musik, dans och media ger så mycket. På Mosaikskolan arbetar vi mycket med olika uttrycksformer och under PREST-passen får alla elever möjlighet att göra sina avtryck.
 • 2016-01-29

  PREST på Mosaikskolan

  Praktisk-Estetiska ämnen får mycket utrymme

Senast ändrad: 2017-09-01 14:33