Om Munkhätteskolan

Munkhätteskolan är en F–9-skola med cirka 500 elever.

Munkhätteskolan består av två enheter:

  • Munkhätteskolan är en grundskola F–9 för elever i området med fritidsverksamhet.
  • Team Munkhättan är en regional enhet under Munkhätteskolan för barn och ungdomar med fysisk funktionsnedsättning, företrädesevis rörelsehinder i kombination med kommunikationssvårigheter, med egna specialpedagoger.

Samarbetet mellan personalen på Munkhätteskolan och Team Munkhättan sker kontinuerligt.

På Munkhätteskolan strävar vi efter att varje lektion ska genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt. Språk och lärande hänger oupplösligt samman och varje möte med en elev är ett tillfälle för språkutveckling oavsett var det sker.

På Munkhätteskolan arbetar all personal aktivt för att eleverna ska nå högre måluppfyllelse och ett av verktygen är samarbete och samplanering mellan de olika professionerna på skolan. I vårt arbete med att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare läggs det stor vikt vid hur vi bemöter varandra och att vi har en trygg lärandemiljö på skolan.

Skolan är totalrenoverad både inne och ute. Vi har ljusa, funktionella, it-anpassade och vackra lokaler och flera inbjudande skolgårdar byggda för de olika stadierna. Fritidshemmet har egna rymliga lokaler.

Skolan har nya skolgårdar som ger möjligheter till många aktiviteter. Där finns bland annat multiarenor, spelplan, klätterställningar, gungor och gröna ytor. Vi har nära till Heleneholms idrottsplats och har en del samarbete med Malmö badmintoncenter.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-04-23 09:16