Nydalaskolan

På Nydalaskolan går cirka 500 elever i årskurs F–6.

På Nydalaskolan arbetar vi aktivt och konkret för att alla ska känna sig trygga och välkomna på skolan. Trygghet är viktigt för att varje elev ska kunna utvecklas och nå så långt som möjligt.

På vår skola arbetar vi i arbetslag. Våra lärare är ämneslärare och kan fokusera på de kunskapsområden var och en är utbildad i och brinner för. Vår fritidspersonal är engagerad i arbetslagets elever både på fritids och under skoltid.

På Nydalaskolan vill vi ha aktiva elever som är delägare i sitt lärande. Vår undervisning ska se, möta och utveckla varje elev.

Skolans vision:

Varje elev på Nydalaskolan känner stark tro på sin person, på sin förmåga, på sin framtid

Skolinspektionen granskade vår skola 2016. Skolan fick inga anmärkningar.

Aktuell information


Stängdag fritids Torsdag 8 mars (skola som vanligt)

Snabbval

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-15 13:57