Örtagårdsskolan

Örtagårdsskolan. Foto: © Malmö stad / Nikola Petranovic

Örtagårdsskolan är en F–6-grundskola samt 1–9 grundsärskola i stadsdelen Rosengård i Malmö. Skolan har cirka 440 elever.
Vår verksamhet omfattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och LSS-hemvist.

All personal på Örtagårdsskolan arbetar tillsammans för trygghet, trivsel och hög måluppfyllelse. Vi arbetar för en skola där kunskap sätts i centrum med en lärmiljö som präglas av lust, glädje och nyfikenhet, ger vi förutsättningar för ett livslångt lärande.

För ökad måluppfyllelse arbetar vi riktat med bl.a. NTA (natur, teknik för alla), Skapande skola och Vattenlek. Förra läsåret började vi i liten skala med filminspelningar och drama. I fortsättningen kan fler ta del av detta då
vi har utökat verksamheten med ny bildsal, studio samt IT-pedagog på 100 %.

Idrott utan gränser (IUG) kommer att ha verksamhet på skolan från och med höstterminen 2017. Idrott Utan Gränser har sedan starten 2004 genom idrott och förebilder stöttat tusentals barn och ungdomar till att se möjligheter, tro på sig själva, ta för sig och delta aktivt i skola och idrottsliv.

Senast ändrad: 2017-09-21 13:09