Österportskolan

Österportskolan

På Österportskolan finns läsåren förskoleklass till årskurs 5. Skolan rymmer i dag cirka 460 elever uppdelade på spåren A, B och C. Storleken på klasserna ligger runt cirka 25 elever. Fritidshem kopplade till respektive spår finns på skolan.

Österportskolan är belägen i centrala Malmö med närhet till kommunikationer och kulturella aktiviteter. Lokalerna är ljusa och anpassade till de krav som ställs på en modern skola.

Aktuellt

Den 27/2 och 11/4 2018 är det föräldraråd.

Vårfest 2018 är den 29/5.

Information angående flytt av undervisning när Österportskolan renoveras.

Följande dagar är skola och fritids stängt:
11 augusti 2017
27 september 2017
8 januari 2018
18 juni 2018

En påminnelse till föräldrar med barn på fritids; tänk på att närvaroblanketten under sommarlovet inte gäller som uppsägning av fritidsplats, utan är till för att vi ska kunna planera personaltäthet samt matbeställning.

Det är också viktigt att tänka på, att om du säger upp fritidsplatsen över sommarlovet, måste fylla i en ny inskrivningsblankett om du vill att ditt barn ska ha fritidsplats igen när skolan börjar. Du får inte lämna ditt barn på fritids om hen inte är inskriven (det har bland annat att göra med att försäkringen inte täcker, om ditt barn till exempel skulle råka ut för en olycka).

Vi är stolta över att ha tilldelats Grön Flagg. För oss är det fundamentalt att bra miljötänk ingår i vardagen hos alla elever och personal på skolan. Titta på filmen som visar tankar och processen med till exempel återvinning. Matavfallsfilm

Senast ändrad: 2017-12-11 14:07