Oxievångsskolan

Oxievångsskolan är en vacker och rymlig 6–9-skola i Oxie med inriktning mot musik och idrott & hälsa. Vi har cirka 600 elever. Hos oss står eleven i fokus!

Vi arbetar ämnesövergripande med ett entreprenöriellt perspektiv i årskursvisa arbetslag och Digitalisering är en självklar del av vår undervisning. Elevernas Kunskap, Trygghet och Studiero genom goda relationer genomsyrar vårt sätt att arbeta. 

Unikt samarbete för och med ungdomar i Oxie

För att skapa social trygghet har ett nytt samarbete mellan Polisen, Räddningstjänsten, Stadsområdesförvaltning Söder, Oxievångsskolan och Malmö FF startat. Samarbetet innebär att elever med idrottsinriktning i årskurs 7 och 8 på Oxievångsskolan får undervisning och träning ett lektionspass per vecka tillsammans med alla de inblandade organisationerna. Läs pressmeddelandet 2016-11-08.

Om närvaro och frånvaro i skolan

Närvaron i skolan är viktig. Hög frånvaro kan leda till att ditt barn riskerar att inte nå skolans kunskapskrav. Det här läsåret inför därför Malmö stads grundskolor nya riktlinjer och rutiner för närvaro-frånvaro. 

Du som är vårdnadshavare informeras vid varje nytt läsår om skolans riktlinjer och rutinerför närvaro och frånvaro. Du kommer att få dokumentet från ditt barns klasslärare/mentor för påseende och underskrift. Där tydliggörs roller och ansvar för skolan och hemmet. Ett gott samarbete mellan hem och skola är grunden för framgångsrikt arbete.

All frånvaro ska anmälas av vårdnadshavare. Om ditt barn blir sjukt ska du anmäla detta till skolan enligt skolans rutiner. På vår hemsida finns information om vad du som vårdnadshavare behöver göra om ditt barn är sjukt eller måste vara frånvarande av annan anledning.

Snabbval

Senast ändrad: 2017-08-28 15:20