Segevångsskolan

Välkommen till Segevångsskolan

Segevångsskolan är en grundskola i Malmö för skolår F–6. Skolan har cirka 310 elever. Det är en liten och trevlig skola, vilket gör att vi känner våra elever väl. Skolan ligger nära underbara grönområden som Beijers park.

Vår vision för Segevångsskolan bygger på att vi tror att alla kan lyckas. Segevångsskolan ska vara en skola där alla är trygga, delaktiga, ansvarskännande och har lust att lära. På Segevångsskolan är all undervisning individanpassad och elevernas delaktighet viktig. Alla elever ska bli sedda och få en komplett utbildning som ger bred kunskap, stärker elevens tro på sig själv och ökar förmågan att lyckas i framtiden.

Välkommen att välja Segevångsskolan som din skola.

Information om förslag till omorganisation i grundskolenämnden 13 december 2017

Brev till vårdnadshavare
Brev till vårdnadshavare (arabiska)
Inbjudan till föräldramöte 30 november kl 18
Inbjudan till föräldramöte 30 november kl 18 (arabiska)

Snabbval

Senast ändrad: 2017-11-27 11:59