Slottsstadens skola

På Slottsstadens skola går cirka 500 elever i årskurs 7–9. Skolan är organiserad i fem arbetslag där varje arbetslag består av 7–10 personer som i första hand arbetar med arbetslagets 3–4 klasser.

Aktuellt

Klassrepresentanter välkomnas till forum för samråd

Datum:  Onsdag 18/10
Tid:  17.30-19.00
Plats:  Aulan

På agendan står:
• Presentation av byggplanerna, Slottis 2.0
• Flytten till Fågelbacksskolan
• Övriga frågor 

Om du har några övriga frågor som du vill ta upp på mötet så vänligen mejla dem till bitr. rektor Margareta Risberg, margareta.risberg@malmo.se

Öppen läxhjälp läsåret 2017/18

Vi erbjuder öppen läxhjälp för skolans elever på måndagar, tisdagar och torsdagar 14.30–16.00! Läxhjälpen äger rum i Slottet och bemannas av personal från skolan. På torsdagar får vi dessutom hjälp av "läxhjälpare" från Drivkraft Malmö.

Renovering och ombyggnad av Slottsstadens skola

Med start hösten 2018 kommer skolan att renoveras och byggas om.
I det bifogade brevet kan du läsa om hur detta förväntas påverka verksamheten under de kommande åren.
Information Slottsstadens skola byggs om till åk 7_2

Trygghetskameror

Under sportlovet vårterminen 2017 installerades det trygghetskameror på Slottsstadens skola.
Information om trygghetskameror

Snabbval

Senast ändrad: 2017-10-04 10:18