Slottsstadens skola

På Slottsstadens skola går drygt 500 elever i årskurs 7–9. Skolan är organiserad i fem arbetslag där varje arbetslag består av 7–10 personer som i första hand arbetar med arbetslagets 3–4 klasser.

Aktuellt

Brytdagar för utvecklingssamtal

Torsdag 8/2 samt tisdag 13/2 bryts all undervisning runt kl. 12:00 för att ge tid till utvecklingssamtal.

Väkomna till föräldramöten vårterminen 2018

Åk 7
Måndag 5/2 - Start i Aulan kl. 17:30

Åk 8
Tisdag 6/2 - Start i Aulan kl. 17:30

Åk 9
Tisdag 6/2 - Start i klassrum enligt tidigare information från mentorer och därefter samling i Aulan kl. 18:30

Öppen läxhjälp läsåret 2017/18

Vi erbjuder öppen läxhjälp för skolans elever på måndagar, tisdagar och torsdagar 14.30–16.00! Läxhjälpen äger rum i Slottet och bemannas av personal från skolan. På torsdagar får vi dessutom hjälp av "läxhjälpare" från Drivkraft Malmö.

Renovering och ombyggnad av Slottsstadens skola

Med start hösten 2018 kommer skolan att renoveras och byggas om.
I det bifogade brevet kan du läsa om hur detta förväntas påverka verksamheten under de kommande åren.
Information Slottsstadens skola byggs om till åk 7_2

Trygghetskameror

Under sportlovet vårterminen 2017 installerades det trygghetskameror på Slottsstadens skola.
Information om trygghetskameror

Snabbval

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-05 14:48