Bilingualklasser

Vår bilingualprofil är vår stolthet. Här fördjupar du dig i engelskan i de flesta skolämnen och ökar på så sätt dina möjligheter inför en internationell karriär. På detta sätt blir engelskan vid sidan av svenskan ett naturligt språk att inhämta kunskap på och uttrycka sig med i både tal och skrift. Du hittar ansökningsformulär nedan och antagning till dessa klasser sker varje vår. Här studerar man vissa ämnen både på svenska och på engelska. I ämnen som historia, religion, geografi, fysik, biologi, kemi, matematik, gymnastik, musik och slöjd använder vi oss av artiklar, böcker och uppslagsverk på engelska. På detta sätt blir engelskan vid sidan av svenskan ett naturligt språk att inhämta kunskap på och uttrycka sig med i både tal och skrift.

NO ämnen

  • Du lär dig hitta fakta i engelska texter.
  • Du lär dig utföra experiment genom att följa instruktioner på engelska.
  • Du lär dig lösa speciella problem och arbetsuppgifter på engelska.
  • Vi vill att du ska kunna uttrycka dig på engelska vid skriftliga och muntliga redovisningar.  

SO ämnen

  • Du lär dig religion, geografi och historia delvis på engelska.
  • Du lär dig läsa engelska böcker och tidningar.
  • Du lär dig engelska uttryck och termer.
  • Du lär dig använda engelska i muntliga och skriftliga presentationer.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-08-05 09:16