Söderkullaskolans fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande, men också erbjuda vila och lek.

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen när skolan är slut har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem. Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar även lunch.

Fritidshemmen är till för skolbarn från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. I Malmö finns fritidshem i både enskild och kommunal regi.

Vem har rätt till plats i fritidshem?

Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem åt sina barn. Rätt till plats på fritidshem kan också finnas för den elev som har ett eget behov på grund av familjens situation.

Avgift för fritidshemsplats

Regler (tillämpningsföreskrifter) för fritidshem


Hämta blanketterna "Ansökan till fritidshem" och "Uppsägning av fritidshemsplats" på sidan Tjänster & blanketter under rubriken Grundskola.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-10-04 11:19