Om Söderkullaskolan

Söderkullaskolan är en av Malmös största grundskolor med elever från förskoleklass till årskurs 9. På Söderkullaskolan går cirka 900 elever och våra elever har en god måluppfyllelse.

På Söderskullaskolan jobbar vi med språkutvecklande arbetssätt i alla åldrar och ämnen. Våra lärare arbetar i arbetslag där bedömning för lärande, värdegrundsarbete och mentorskap har en central roll.

På Söderkullaskolan satsar vi extra på språk genom vår spetsutbildning i engelska och vår Bilingualprofil i årskurs 7–9.

Vi är också en övningsskola med ett nära samarbete med Malmö Högskola och många av våra lärare har en handledarutbildning.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-04-23 17:18