Ordningsregler

  • Vi visar varandra respekt överallt på hela skolan, detta gäller alla som  vistas på skolan.
  • Vi samtalar i lugn och behaglig ton och använder ett vårdat språk.
  • Vi kommer i tid till våra lektioner, vi är förberedda och har med oss rätt material.
  • Mobiltelefonen är i tyst läge eller avstängd samt under lektionstid, placerad i fickan om inte läraren tillåter mobilanvändning under lektionerna.
  • Vi slänger skräp i papperskorgarna och hjälps åt att hålla rent och fint omkring oss.
  • Vi använder inte parfym eller starka dofter i skolan.
  • Vårt språk i klassrummet är svenska om inte lektionen är på engelska eller något annat språk.
  • Vi visar hjälpsamhet till alla.
  • Skolan är nöt- och sockerfri, detta inkluderar även lightprodukter, frön, chips och andra liknande livsmedel. Trygghet och studiero - Skolverket

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-11-25 12:37